Stroje

1300 Greens Environmental Protection Laminating Machine

Řadič napětí: Podle nahrazeného materiálu můžete zadat parametr průměru a tloušťky materiálu změny, spolu se změnou otočených smyček se napětí úměrně sníží, aby se dosáhlo automatické kontroly napětí.

Corona Treater: Elektrická jiskrová energie: 6KW Corona Treater využívá prachotěsnou, odolnou strukturu, pneumatické krycí zařízení spínače, které dosahuje funkce vypouštění ozonu.

Hmotnost 18000 kg
Celkový výkon 50kw
Požadavky na okolní prostředí Relativní vlhkost: Max. 65 % při 40 °C

Rozsah teploty: 10~40°C

Materiál 35 – 425g/m2
Rychlost 80 – 150m/min
Rozměry 8800mm×9200×3250mm