Lifting machines

Snášecí stroje pro skladbu stránek např. kalendářů, brožůrek, reklamních bloků apod. Pro představu se podívejte na video.