Stroje

Výsekový stroj Guowang C106 Y s horkou ražbou

 • Vysoce kvalitní nakladač se 4 savkami pro zvedání papíru a 4 savkami pro předávání papíru pro zajištění rychlého a stabilního podávání archu. Výška a úhel savek jsou jednoduše přestavitelné aby archy byly předány rovně.
 • Mechanická kontrola dvojarchu, zařízení na kontrolu zpoždění archu a stavitelný vzduchový ventilátor zajišťují spolehlivou a přesnou dopravu archu.
 • Kompresor Becker
 • Motorický laterální posun stohu pro přesné naložení
 • Dokonale vytvořený stoh archů se může vytvářet na paletách, které jsou pohyblivé na kolejničkách a umožňují předstohování. Tím se vytváří důležitý předpoklad pro bezproblémovou výrobu a operátor může přesunout připravený stoh přesně a pohodlně do nakladače. (Max. výška stohu je do 1600 mm).
 • Jednopolohové zasunutí pneumaticky řízené mechanické spojky zajišťuje, že první arch po každém restartu stroje, je vždy přesně naložen na přední náložky za účelem snadné, časově nenáročné a materiálově šetrné přípravy.
 • Boční náložky je možno měnit v rámci režimu přitahování a přitlačování (jako tažné a tlačné) na obě strany stroje pouhým pootočením čepu, bez nutnosti montáže nebo demontáže dalších dílů. Tím se zajišťuje flexibilita při zpracovávání široké oblasti materiálů: a to bez ohledu na to, zda jsou soutiskové značky v levé nebo pravé části archu.
 • Boční a čelní náložky jsou vybaveny přesnými optickými snímači, které detekují černou barvu a archy z umělé hmoty. Citlivost snímačů je možno nastavit.
 • Optické snímače s automatickým stop-systémem na nakládacím stole, umožňují optimalizaci monitorovacího systému, za účelem komplexní kontroly kvality v rámci celé šířky archu a při zablokování archu.
 • Ovládací panel na nakladači, který se používá pro snadnější ovládání procesu nakládání, je vybaven LED-displejem
 • Oddělené řízení náhonu hlavního stohu a pomocného stohu
 • PLC a elektronická vačka pro řízení časování
 • Zařízení proti cizím předmětům může zabránit poškození stroje
 • Dopravníkový pás Japan Nitta nakladače s nastavitelnou rychlostí
 • Pneumatický blokovací systém usnadňuje aretaci a uvolňování vysekávače a řezné desky
 • Pneumatická zvedací řezná deska pro snadnější zasunování a vysunování
 • Středicí systém na vysekávacím rámu s diagonálním jemným nastavováním zajišťuje přesný registr, který umožňuje rychlou změnu zakázky.
 • Přesné polohování vysekávače je řízeno přesným optickým snímačem s automatickým kontrolním a blokovacím zařízením
 • Zařízení pro otáčení vysekávače
 • Hlavní motor Siemens řízený se střídačem Schneider
 • Jemné seřizování řezné síly (přesnost tlaku max. 0,01 mm, max. řezný přítlak do 300 tun) zajišťuje servomotor se šnekovým soukolím s ovládáním prostřednictvím 15 palcové dotykové obrazovky
 • Kliková hřídel je vyrobena chromové oceli (40Cr).
 • Rám stroje a beran jsou vyrobeny z tvárné litiny (HT300)
 • 7 sad chytačových lišt vyrobených z lehké a trvanlivé hliníkové slitiny s ultra tvrdým eloxovaným povrchem zajišťuje přesný a konzistentní registr papíru
 • Vysoce kvalitní chytačová lišta z Japonska se vyznačuje dlouhou životností
 • Dokonale navržená chytačová lišta nepotřebuje žádnou kompenzační rozpěrku pro zajištění přesného registru papíru
 • Vysekávací desky různých tloušťek (1 ks – 1 mm, 1 ks – 3 mm, 1 ks – 4 mm) umožňují snadnou změnu zakázky
 • Vysoce kvalitní předepjatý řetěz Renold z Anglie zajišťuje stabilitu a přesnost při zpracování zakázek s vysokým nákladem.
 • Vysokotlaký soutiskový systém chytačové lišty zajišťujíce přesnou polohu
 • Ochranné zařízení proti přetížení a omezovačem krouticího momentu zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti pro operátora i stroj
 • Automatický systém mazání a chlazení pro hlavní náhon a automatické mazání hlavního řetězu.
 • Samostatně řízené programovatelné tahové válce fólie (3 sady s podélným a 2 sady s příčným směrem) poháněnými servomotory YASKAWA
 • Podélný plně formátový systém nakládání fólií pro lisování ve 2 směrech současně, značně napomáhá při úspoře fólie, stejně tak jako zkrácení času při výměně fólií.
 • 20 odděleně řízených tepelných zón využívajících intubační topný systém s tolerancí teploty do ±1°C
 • 1 sada voštinového vysekávače z tvárné litiny a blokovací zařízení pro vysekávání
 • Zařízení zajišťující prodlevu pro lisování velkých ploch
 • 2 směrné oddělovací dmychadlo
 • Kartáčový systém pro odstraňování zbytků fólie ze strany stroje, kde se mohou shromažďovat a likvidovat
 • Optické snímače pro detekování porušené fólie
 • Opční navíječ fólií WFR-280 pro likvidací použité fólie umožňuje její navinutí na šest nezávislých cívek do vyhrazeného modulu.
 •  Stavitelný brzdný kartáč řízený AC motorem slouží po podporu při odebírání papíru z chytačů a stohování papíru s vyšší rychlostí a dokonalým vyrovnáním stohu.
 • Výška stohu ve vykladači max. 1350 mm.
 • Fotoelektrické zařízení pro zabránění nadměrnému zvedání nebo klesání stohu papíru
 • Archy ve stohu je možno spočítat optickým snímačem (standard) a tuto jednotku je možno integrovat se zařízením pro vkládání papírových záložek do stohu (opce). Tím se usnadní vyjímání nepotištěných archů a balení.
 • Celý stroj je možno nastavit pomocí 10,4 palcového dotykového monitoru na zadní straně
 • Pomocná mřížka dopravníku usnadňuje konfiguraci zařízení jako non-stop vykladač.
 •  Elektronické detektory, mikrospínače a fotoelektrická čidla jsou na celém stroji řízená programovatelným automatem (PLC)
 • Omron elektronická přepínací vačka pro přepínání enkodéru
 • Veškeré hlavní operace nemožno řídit prostřednictvím 15 a 10,4 palcového dotykového monitoru
 • Bezpečnostní relé PILZ, jako standardní vybavení, zajišťuje vysoký bezpečnostní standard
 • Vnitřní přepínač s aretací splňuje všechny požadavky CE
 • Použité elektrické díly včetně Moeller, Omron, relé Schneider, AC stykač a vzduchový vypínač zajišťují stabilitu při zpracování zakázek s vysokým nákladem.
 • Automatický chybový displej a automatická diagnóza
Maximální formát archu 1 060 x 760 mm Laser Scribe Machine
Minimální formát archu 450 x 370 mm
Maximální rozměr výseku 1 045 x 745 mm
Maximální rozměr ražby 1 020 x 740 mm
Maximální rychlost 7 500 archů/hod
Maximální rychlost ražby 6 500 archů/hod
Maximální rychlost holografické ražby 5 500 archů/hod
Rozsah gramáží 90 – 2000 g/m² karton, 0.1 – 3 mm
Maximální tloušťka lepenky 4 mm, E B
Max provozní tlak 320 t
Počet topných sektorů 20
Rozsah teplot 20°C – 200°C
Nastavitelný rozměr záchytové hrany 7 – 17 mm
Maximální výška stohu nakladače 1 600 mm
Maximální výška stohu vykladače 1 350 mm
Výkon hlavního motoru 11 kW
Celkový příkon 46 kW
Celková hmotnost 19 t
Rozměry 6 260 x 4 560 x 2 580 mm