TECHNICKÉ NOVINKY

  • Využití profesioná...
    Zákazníci, zejména ve farmaceutickém odvětví, kladou vysoké nároky na tisk obalů na základě stávajících směrnic, jako je GMP, a vyžadují použití kontrolních syst...
  • Zvýšení efektivity...
    Při produkci obalového materiálu a především větších kartonů naráží zákazníci na problém s pomalým odběrem kusů ze stroje. Jinými slovy stroj není vytížen na 100...