Společnost EyeC se zabývá 100 % kontrolou kvality.

Říkáte si, k čemu by Vaší společnosti měla být 100 % kontrola kvality?

V každé firmě, která se více či méně zabývá polygrafií, se zcela jistě jednou za čas stane, že dojde k nechtěné chybě. Ať už je to při fázi tisku, výseku nebo kdekoliv jinde. Nemusí to být však velká chyba, která jde jednoduše poznat. Může to být i nepatrná chybička, která při výrobním procesu běžné lidské kontrole unikne. Jaká je potom šance, že takovouto chybu někdo dokáže odhalit?

Co když nastane situace, že se jedno písmenko natiskne nedokonale?
Co když čárový kód vyjde nečitelný?
Co když výsek ořízne krabičku o 1 mm jinak, než je zadání?

2

Každá společnost chce být kvalitní a důvěryhodná

I přesto, že se většina společností domnívá, že při jejich produkci nevznikají chyby, opak bývá často pravdou. Zkontrolovat drobné, detailní chyby není možné lidskými silami. A přesně pro tyto situace je zde Inspekce EyeC

Inspekce EyeC se zabývá 100 % kontrolou obrazu. Dosahuje toho pomocí kombinace speciálního skeneru (existuje mnoho variant) a softwaru, kteří mezi sebou dokonale spolupracují. Celý proces probíhá ve velmi zjednodušené podobě tak, že vzorek je pomocí skeneru naskenován a následně porovnán pomoci softwaru s předlohou. Nejen že dochází k porovnání vytištěných znaků, ale také k porovnání odstínů barev, velikostí výsledného produktu (například po výseku), rozložení a mnoho dalších atributů.

Kontrola může probíhat téměř v každé fázi tvorby finálního produktu. Když zákazník zašle vzor a Vaše společnost provede první úpravy pro optimalizaci tisku. Nebo při prvních vzorcích může být EyeC použito ke 100 % kontrole. A na závěr, samozřejmě, dokáže inspekce EyeC kontrolovat každý jednotlivý výtisk a porovnat jej s originální předlohou.

3

Jedním z největších stánků v oblasti výsekových strojů a strojů s horkou ražbou byl stánek společnosti Guowang – Wohlenberg , jež Versotrade výhradně zastupuje. Společnost Guowang zde předvedla své novinky, a to inovativní výsekové automaty a řezací centrum. Jednou z nich je výsekový automat T 106 B, který zvládá také blanking. Druhým z nich je stroj s označení S106 DYYQ, který má dvě výsekové stanice za sebou. Je díky tomu schopný při jednom průchodu papír jak orazit, tak také vyseknout. Následně také předvedli celé řezací centrum, které dodávají též firmě Wohlenberg.

Kontrolu lze rozdělit na dvě části, přičemž inspekce EyeC zaručuje 100 % kontrolu v obou z nich. Jsou to:

1) offline, kdy dokáže porovnat požadovaný originál (například od zákazníka) s jakýmkoliv náhodně vybraným vzorkem, a to v jakékoliv části produkce. Ať již je to originál s již upraveným souborem, přes první vytištěný vzorek až po náhodně vybrané finální produkty. K porovnávání dochází pomocí skeneru, kam se jednotlivé vzorky vkládají a jsou následně odeslány do programu od EyeC a porovnány.

2) inline, kdy je speciální skener zařazen přímo do výrobní linky a kontroluje každý jednotlivý produkt, který nim projede. Dochází tak ke 100 % kontrole kvality všech produktů oproti zadanému originálu

4

Pokud byste i Vy měli zájem o komplexní systém, který zaručí 100 % kontrolu vašich produktů, naváhejte a kontaktujte naše prodejce nebo se můžete podívat na náš katalog