Ve dnech 22. – 24. května 2018 Proběhla v Bydhošti polygrafická konference – Competence days.

Cílem události bylo představit komplexní řešení v oblasti kontroly procesu a to jak formou odborných přednášek od lídrů v tomto oboru, tak praktickou ukázkou strojů společnosti Versor.

KONTROLA PROCESU je prvním krokem k automatizaci a zvýšení efektivity výroby. V době stále snižujících se výdajů a současně zvyšujících se požadavků kladených na tiskárny zabývajících se balením, svědomitá kontrola ve všech fázích celého výrobního procesu zaručí ekonomický úspěch.

7

V dopoledních hodinách proběhly přednášky:

Tadeusz Figurski, Versor – koncept skládacích a lepicích strojů přizpůsobených na kontrolu procesu

Marcin Weksler, EyeC Polska – komplexní pohled na kontrolu procesu od prepress až po skládání a lepení

Małgorzata Szczotka, CM Consulting – kontrola kvality finálního tisku ve vztahu k evropským a americkým standardům

Monika Nojszewska, EFI – podpůrné systémy řízení MIS a kvality

Chris Leary, W.H. Leary – Finishing 4.0

V odpoledních hodinách pak proběhlo předvedení strojů Versor.

Návštěvníci si mohli prohlédnout stroj Versor SERTO 80 K3 se sekcí inspekce kamerou EyeC, s modulem na Braillovo písmo, sekcí předlamu, lepicím a kontrolním systémem Leary.

16

Dále pak Versor inspektor na kontrolu obrazu těsně před dokončením pro zákazníka ze Švýcarska.

1

Dále si mohli návštěvníci prohlédnout aplikátor pásky na stroji VARIO.

23

24.5. pak proběhl stejný program pro zákazníky z České republiky v anglickém jazyce.

Děkujeme všem zákazníkům, kteří s námi navštívili konferenci v Bydhošti a těšíme s na další spolupráci.