V nedávné době se zástupci společnosti Versotrade vypravili se zákazníkem do Polska, kde společně navštívili nový showroom společnosti EyeC Polska.
Pokud společnost EyeC, která se zabývá 100 % kontrolou kvality, zatím neznáte, doporučujeme Vám přečíst si náš článek, kde o této společnosti píšeme více.
Zákazník, který společně se zástupci firmy Versotrade do Polska jel, pracuje pro tiskárnu, kde si kladou za cíl zachovat nejvyšší kvalitu ve všech fázích procesu – od pre-pressu až po závěrečný packaging. Jelikož si uvědomují, že v tomto dlouhém procesu může dojít kdykoliv i jen k malé, nepatrné chybce (například špatně natisklý znak, nakřivo vyseknutý papír, chyba v čár. kódu, atd.), snaží se jim maximálně zamezit. Chtějí si totiž udržet jméno znamenající kvalitu. Proto si žádné a to i malé chyby nemohou dovolit.

2

Vytvořili si proto vlastní systém kontroly kvality. I přesto, že tento systém funguje, není dokonalý. Bylo potřeba najít řešení, které bude efektivnější.

Proto se zákazník rozhodl navštívit se zástupci společnosti Versotrade podívat do nového showroomu společnosti EyeC, která se
specializuje na 100 % kontrolu kvality.

Nově vzniklý showroom se nachází v Polském městě Vratislal. Na místě na ně již osobně čekal CEO společnosti. Celá prezentace trvala několik hodin. Majitel nejprve představil svoji společnost, popsal jejich vizi a také informoval o tom, jak moc je společnost úspěšná.

Poté se přešlo k praktické ukázce toho, co skenery a systém EyeC dokáží. Nejprve ukázka probíhala na předem připravených letácích, které obsahovali různé chyby a systém je detekoval. Tato část sloužila k tomu, aby zákazníkovi bylo jasně demonstrováno, jaké všechny druhy chyb systém EyeC dokáže odhalit.
Následovala část, kde si zákazník vyzkoušel celý tento proces na letácích z vlastní výroby.

Jedním z největších stánků v oblasti výsekových strojů a strojů s horkou ražbou byl stánek společnosti Guowang – Wohlenberg , jež Versotrade výhradně zastupuje. Společnost Guowang zde předvedla své novinky, a to inovativní výsekové automaty a řezací centrum. Jednou z nich je výsekový automat T 106 B, který zvládá také blanking. Druhým z nich je stroj s označení S106 DYYQ, který má dvě výsekové stanice za sebou. Je díky tomu schopný při jednom průchodu papír jak orazit, tak také vyseknout. Následně také předvedli celé řezací centrum, které dodávají též firmě Wohlenberg.

Celá prezentace pak byla zakončena společným prátelským obědem a následovala cesta domů do Česka.

Pokud byste i Vy měli zájem o komplexní systém, který zaručí 100 % kontrolu vašich produktů, naváhejte a kontaktujte naše prodejce.